Personal Sjöstridsskolan

TimeEdit är Sjöstridsskolans resurs- och schemaläggningsprogram. Konto till TimeEdit får personal vid anställning.

Utbildande personal t.ex. lärare och kurschef vid UtbE schemalägger i TE klient.
Övrig personal använder TE webb för enkel lokalbokning.

Kommande lanseringar:

  • Friskvård för bokning av idrottshallar, multibana och spinningcyklar.
  • Utbildningsanordning för bokning av skjutbanor och övningsområden.

Adressen till TimeEdit: http://www.timeedit.net

Det går utmärkt att använda din mobiltelefon för bokningar i TimeEdit!

Support