Välkommen

Välkommen till Sjöstridsskolan serviceportal för hur du använder resursbokning- och schemaläggningsprogrammet TimeEdit samt för att hitta lokaler.

Obs att TimeEdit har uppdaterats med nytt utseende och delvis nya funktioner.

Resursbokning

Omfattar hela Karlskrona garnison och gör det möjligt att boka utvalda lokaler och resurser direkt eller via beställning.

Schemaläggning

Omfattar utbildande personal vid SSS.