Välkommen

Välkommen till Sjöstridsskolan serviceportal för hur du använder resursbokning- och schemaläggningsprogrammet TimeEdit samt för att hitta lokaler.

Obs att TimeEdit har uppdaterats med nytt utseende och delvis nya funktioner.

Resursbokning

Omfattar hela Karlskrona garnison och gör det möjligt att boka utvalda lokaler och resurser direkt eller via beställning.

Beställningsbokning

Innebär att reserverar tiden och någon beställningsmottagare går in och godkänner. Detta behövs för att vissa sektioner ska hinna schemalägga kurser. Om du är i tidsnöd så ring och tala med beställningsmottagaren för den aktuella lokalen.

Schemaläggning

Omfattar utbildande personal vid SSS.