Resursbokning

TimeEdit är Sjöstridsskolans resursboknings- och schemaläggningsprogram.

Syftet med TimeEdit är att effektivisera lokalutnyttjandet, underlätta schemaläggning och ge ett aktuellt/direkt uppdaterat schema till studerande.

Obs att TimeEdit har uppdaterats med nytt utseende och delvis nya funktioner.

Karlskrona Garnison

Personal i Karlskrona Garnison har möjlighet att få konto i TimeEdit och därmed får tillgång till delar av Sjöstridsskolans lokaler och utrustning. Framöver kommer också marinbasens övningsområden, skjutbanor och idrottshallar finns i systemet samt Friskvårdens spinningcyklar.

Så här ansöker du om konto.

Sjöstridsskolan

Personal på Sjöstridsskolan får konto direkt vid anställning. Förutom tillgång till resursbokning som personal i garnisonen, använder Sjöstridsskolan TimeEdit för schemaläggning i utbildningen (TE klient).