TE Webb - Studerandeschema

Så här gör du ett studerandeschema som du kan lägga på din kurssida i itslearning. OBS att du måste gå via "Öppet schema" för att undvika inloggning för att se schemat.

Instruktionsfilmer: