TE Klient - Beställningsbokning

Är du ansvarig för resurser som beställs och måste neka/godkänna beställs? Då måste du köra TimeEdit Klient. Nedan visas hur du nekar/godkänner en beställning.

Arbetsflödet:
1. Beställaren gör en beställningsbokning i webben (bokningen markeras gul).
2. Mejl går till beställningsmottagaren.
3. Beställningen nekas/godkänns alternativt tilldelas en annan lokal.
4. Mejl går till beställaren.

Instruktionsfilmer: