TE Webb - Beställningsbokning

Vissa resurser omfattas beställningsbokning d.v.s. bokningen måste godkännas eller nekas.

Ordning vid beställningsbokning
1. I listan över resurser markeras beställningresurser med ett x och tillägget (beställning). Nedan visas exemplet med lokalen Malmö.

2. När bokningen är gjord i TE Webb går ett mejl till ansvarig personal om att en beställning är gjord. Bokningen i TE Webb markeras med ett gult hörn.

3. När ansvarig personal godkänner eller nekar beställningen går ett mejl till beställaren om detta. Om beställningen godkänns visas detta I TE Webb utan färg i hörnet och en nekad beställning visas tillfälligt med ett rött hörn.

Filmen visar ett exempel på en beställningsbokning.