TE Klient - Logga in

Det finns två alternativa klienter att välja på:

Den gamla klienten (TimeEdit 3)

Detta alternativet måste användas om du behöver ändra i registret (ämnen och lektioner) eller neka/godkänna beställningsbokningar. Detta alternativ kräver installation av java.

1. Via installation på MARS-dator.
Antingen har du en länk på skrivbordet eller så hittar du programmet på sökvägen "C:\Program Files (x86)\Evolvera TimeEdit Klient\TimeEdit.exe". Logga sedan in med din mil-adress och tilldelat lösenord.

2. Via webbläsare.
Gå till adressen http://www.timeedit.net. Se filmen nedan.

Se film 1 nedan.

Den nya klienten

Den nya klienten körs i webbläsaren och kräver ingen installation. Antingen går du till adressen http://www.timeedit.net eller så hittar du en webb-länk på skrivbordet på MARS-datorn.

Se film 2 nedan.

Instruktionsfilmer: