Varningsmeddelande

Marinstridsdagarna 2022 del 2 är inställt och portalen stängd

Marinstridsdagarna 2022 Del 2


Marinstridsdagarna 2022 Del 2 är inställt. Portalen är med anledning av detta stängd.

Försvarsmakten följer händelseutvecklingen kopplat till nuvarande säkerhetsläge noga. Ett flertal ingångsvärden ger efter beredning dessvärre att planerade Marinstridsdagar (MSDG) Del 2 med genomförande i augusti behöver ställas in. Detta för att säkerställa så hög tillgänglighet och handlingsfrihet med marina förband under aktuell period.
Efter inriktning från marinchefen beslutas att planerade MSDG 2022 Del 2 Dag 1-3 ställs in. Samtliga planerade aktiviteter för deltagare inom ramen för MSDG Del 2, 15-17 augusti skjuts framåt och inriktas att genomföras under kommande Marinstridsdagar 2023, planerat inledningen kvartal 1.