Marinstridsdagarna 23-26 januari


Du är inte inloggad.

Portalen stänger 180119 kl 09.00 för nyregistreringar. Det går fortfarande bra för dig som är registrerad att logga in och läsa program samt avboka dig från seminarium.

Du kan registrera dig på plats i Karlskrona om du har tillträde till området.

Nyheter

2018-01-19

Portalen stänger 180119 kl 09.00 för nyregistreringar. Det går fortfarande bra för dig som är registrerad att logga in och läsa program samt avboka dig från seminarium.
Du kan också registrera dig på plats i Karlskrona om du har tillträde till området.

2018-01-18

Programblad för Dag 1 i konserthuset samt samlings pdf för veckan, finns för nedladdning.
Tyvärr har det förekommit felaktigheter i dessa, vilka nu är korrigerade.
Det är alltjämt så att texten i portalens flikar är den vilken gäller.

2018-01-15

Karta över området finns att ladda ned som bild eller pdf under fliken "Platser"
Observera att inpassering måste ske vi Trolle vakt (vid Amiralitetskyrkan) om du inte har MIL leg.

2018-01-11

Nu finns uppdaterat program för bland annat Ubåtsjakt, Minkrig, Röjdyk, Logistik, Samband / Stridsledning, Openspace.
Titta igenom föreläsningarna och se i fall du vill justera din anmälan. Vem vet, kanske det har dykt upp ett nytt spännande ämne där du minst anar det.

2018-01-10

SMASH studien har syftat till att få kunskap om miljöpåverkan från starka undervattensljud på fisk, säl och tumlare i svenska vatten, risknivåer, riskavståndsmetodik för olika ljudkällor och deras utbredning, samt riskhantering inkluderat förebyggande åtgärder.
Presentationen är lämplig för de som sysslar med riskhantering i samband med undervattenssprängningar och nyttjandet av aktiva sonarer.
Ämnet är högaktuellt med anledning av nya krav på FM avseende miljöhänsyn vid denna verksamhet.
Mathias Andersson FOI

2018-01-09

VARFÖR PSYOPS?

Historiska profiler, som Alexander den Store insåg tidigt vikten av att påverka människors attityder och beteenden för att vinna militär framgång. Han använde sig av personal som var specialiserad på informationsspridning och gav riktlinjer för vilka budskap och samarbeten som skulle bygga relationer med fredliga befolkningsgrupper. Även i modern tid har aktörer insett betydelsen av icke kinetisk verkan för att uppnå sina militära eller politiska syften.

En konflikt påverkas av både psykologiska och fysiska faktorer och för att öka möjligheten till framgång behöver man ta hänsyn till båda. Förenklat innebär det att förstärka viljan till samarbete hos allierade, påverka de som ännu inte tagit ställning och att försvaga viljan hos motståndaren.

Psyops står för psykologiska operationer och handlar om att påverka utvalda målgruppers beteenden och attityder. Psykologiska operationer är planerade aktiviteter som använder kommunikationsmetoder och andra medel riktade mot godkända målgrupper. Detta för att påverka uppfattningar, inställningar och uppträdande för att uppnå egna politiska och militära mål inom ramen för en militär operation.

Vid ett angrepp mot Sverige, i krig, kris och fred, ska psyops kunna stödja och vara en förmåga, främst när det gäller att motverka fientlig propaganda och att försvaga angriparens vilja till strid.

Vikten av att förstå kommunikation och att analysera motståndarens kommunikation är nödvändig för vårt arbete. Förmågan att förstå en målgrupps situation och miljö är en viktig framgångsfaktor. Den kompetensen finns inom Psyopsförbandet.

Metoder för att påverka människor är väl utvecklade inom reklam och marknadsföring. Den främsta skillnaden mellan civil marknadsföring och psyops är att inom marknadsföring säljer man en vara eller tjänst medan inom psyops en perception.

Psyops innebär att få människor att välja ett beteende eller ställningstagande. Det vill säga att genom ett fritt val, eller illusionen av fritt val, påverka människor att anta ett önskat beteende eller attityd.

Tag chansen att lär dig något nyttigt- gå på psyopsföreläsningen dag 3.

2018-01-09

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona har härmed äran att bjuda in till Mässkväll Onsdagen den 24 januari klockan 1630.
Program
1630 Mässen öppnar
1700-1900 Serveras en Kvällsbuffé. OBS Förbokning krävs
1800 Husbandet börjar spela
2330 Tack för i afton

Klädsel: Uniform alt Civil
Kostnad: Kvällsbuffé 100kr

Anmälan till kvällsbuffén görs till restauratören på
restaurangen@telia.com alt 0455-10189

2017-12-21

Dykinstruktör Lt Sofia Lövenborn vid Sjöstridskolan och ubåtsjaktofficer Kn Ingebrikt Sjövik vid 4.sjöstridsflottiljen är moderatorer Konserthuset.

2017-11-13

Programmet är under konstruktion så gå gärna in och intresseanmäl dig.

2017-10-24

Nytt för i år är att du kan intresseanmäla dig på en funktionslina och få uppdateringar om bl.a. program.

2017-09-18

Två nyheter för MSDG 2018 är funktionslinan "OpenSpace" och Utbildning. "OpenSpace" blir en blandning av föreläsningar utan direkta inbördes kopplingar till stridsområde. Funktionslinan Utbildning har varit efterfrågat länge och är en välkommet inslag i MSDG som kommer ledas av C UTBE Tomas Martinsson.