Resursbokning

TimeEdit är Sjöstridsskolans resursboknings- och schemaläggningsprogram.

Syftet med TimeEdit är att effektivisera lokalutnyttjandet osv.

Karlskrona Garnison

Personal i Karlskrona Garnison har möjlighet att få konto i TimeEdit och därmed får tillgång till vissa av Sjöstridsskolans resurser. Även marinbasens skjutbanor och idrottshallar finns i systemet samt Friskvårdens cyklar för bokning av spinningpass.

Så här ansöker du om konto.

Sjöstridsskolan

Personal på Sjöstridsskolan får konto direkt vid anställning. Förutom tillgång till resursbokning som personal i garnisonen, använder Sjöstridsskolan TimeEdit för schemaläggning i utbildningen.